CLOSE
Find a lodge near you
 
Are you looking for:
  Locating Lodges Around You
  • Location
  • Meetings

  Please use this search box to find your nearest lodges.


  The search box can accept city names like 'Toronto', Lodge names like 'Union', or a Lodge number like '593'.

   

   

  I:.G:.M:.A:.A:.U:.

  MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-

  Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

  Ritul Scotian Antic si Acceptat

  • R:.L:. Nicolae Iorga Or:. Ploiesti
  • Founded on a Rich History
  • Principles of Consideration & Kidness
  • To Be One, Ask one

  C.R.S.F.P.B

  ASOCIAŢIA „CENTRUL REGIONAL DE STUDII FRANCMASONICE – PARIS – BUCUREŞTI”

   

   

  Prin prezenta vă informează că s-a constituit în conformitate cu prevederile O.G. nr. 26/2000 modificată prin O.G. nr. 37/2003 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii, ca asociaţie non-profit, neguvernamentală şi apolitică, în scopul apărării şi promovării intereselor omului, să susţină şi să apere patrimoniul cultural, să combată ignoranta, să educe publicul în vederea consolidării valorilor democratice în România, pentru restabilirea prestigiului şi respectului la care poporul român este îndreptăţit în plan extern, precum şi a promovării şi apărării principiilor universale ale francmasoneriei.

  În cadrul Asociaţiei lucrarea va fi orientată şi se va desfăşura în următoarele direcţii:

  -           contribuţia la procesul de elevare a omului şi a familiei umane;

  -           combaterea ignoranţei şi obtuzităţii prin morală şi cultură;

  -            împlinirea semenilor spre a deveni mai luminaţi spiritual, conştienţi de forţa şi importanţa solidarităţii şi a respectului faţă de cuvântul dat;

  -           cultivarea sentimentului de sprijin moral în toate împrejurările vieţii;

  -           întărirea ideii de demnitate în viaţa publică şi în viaţa de familie;

  -           apărarea sacrei îndatoriri: de a crede  în Dumnezeu şi de a apăra Patria  până la sacrificiul suprem;

  -           cultivarea respectului faţă de patrimoniul cultural universal ca şi faţă de cel tradiţional-naţional;

  -           consolidarea valorilor democratice în România;

  -           traducerea, publicarea şi editarea de lucrări ştiinţifice specifice asociaţiei.

   

  Francmasoneria se constituie dintr-un Ordin iniţiatic, care are ca principiu fundamental – Omul liber, ce prin perfectibilitate devine un om mai bun. Francmasoneria este universală, ea nu impune nici un obstacol cercetării, căutării Adevărului.

  Centrul Regional de Studii Francmasonice - Paris – Bucureşti coroborează opinii, opţiuni, date istorice, care atestă existenţa masoneriei în Europa şi în întreaga lume, sprijinit de colaboratori iniţiaţi şi neiniţiaţi. Cu sprijinul acestor colaboratori am reuşit să avem legături cu multe state din Europa şi din întreaga lume.

   

  În perioada 5 - 8 mai 2005, la Bucureşti, a avut loc cea de-a cincia sesiune de lucru a Consiliului Coordonator al Confederaţiei „Marile Loji Unite ale Europei”, la care au participat delegaţiile celor 11 Mari Loji membre: Marea Loja a Franţei, Marea Lojă Tradiţională şi Simbolică „Opera”, Marea Lojă Naţională a Serbiei şi Muntenegrului, Marea Lojă a Insulelor Canare, Marea Lojă a Greciei REEA, Marea Lojă Naţională Portugheză, Marea Lojă a Soarelui din Liban, Marea Lojă Unită din Liban, Marea Lojă Naţională din Liban, Marea Lojă Masonică Generală din Italia, Marea Lojă Naţională A României, precum şi invitaţi de la Marea Lojă Regulară a Angliei şi de la Marea Lojă Naţională a Bulgariei.

  În data de 6 mai 2005, de la ora 19, „La Curte” - Templul Memorial Masonic din str. Radu de la Afumaţi, nr. 12A, sector 2, Bucureşti - Marea Lojă Naţională A României a organizat  Seara Culturală Europeană, unde au participat personalităţi din 13 ţări europene şi de pe întreg teritoriul României, pentru cunoaştere, dezbatere, lansare de carte, în cadrul inaugurării „Centrului Regional de Studii Francmasonice – Paris  – Bucureşti”.

   

  În cadrul ceremoniei au fost lansate cărţi şi reviste de specialitate:

   

  ·        „Istoria Francmasoneriei” de Albert Mackey;

  ·        „Cercul şi copacul” de Nicolae Iuga;

  ·        „Întoarcerea la Izvoarele Scoţiene” de Jaques    Fleurance;

  ·        Revista „Trăiri Masonice, la Curte” (bilingv, în română şi franceză);

   

  Inaugurarea Centrului Regional de Studii Francmasonice – Paris – Bucureşti constituie un pas important în integrarea prin cultură şi educaţie a oamenilor într-o societate în democraţie printr-o societate cu dimensiuni europene.

  Societatea românească nu poate face paşi importanţi în realizarea scopurilor pe care şi le propune decât printr-o largă deschidere către vechiul continent, leagăn de civilizaţie şi cultură.

  Centrul Regional de Studii Francmasonice - Paris – Bucureşti promovează prin tradiţie continuitatea valenţelor umane, ce dintotdeauna au contribuit la identitatea  şi unitatea naţiunii române şi încadrarea în valorile perene ale Europei.

  Centrul Regional de Studii Francmasonice - Paris – Bucureşti a făcut până în prezent paşi concreţi, a apropiat oameni de culturi şi cu tradiţii diferite, realizând punţi de legătură indestructibile.

  Centrul Regional de Studii Francmasonice - Paris – Bucureşti îşi propune în continuare un areal de cercetare ce se lărgeşte succesiv şi complex, abordând elemente care vor conduce la o cunoaştere mai profundă a realităţii din România cât şi din Europa.

  Identificarea, prelevarea şi punerea în discuţie a lucrărilor fundamentale ce au contribuit direct sau indirect la evoluţia Omului, a societăţii, a umanităţii, este unul din obiectivele principale ale activităţii centrului. Concret, vom începe o incursiune în ţările cu care noi avem parteneriate, pentru a încheia acorduri de colaborare cu diferite instituţii care au preocupări similare. În paralel se va lucra la traducerea în limba română a celor mai valoroase lucrări masonice din Europa şi din lume, care au ilustrat, în plan mondial, cultura veacului ce s-a încheiat.

  Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris – Bucureşti va organiza conferinţe şi simpozioane cu scopul de a pregăti societatea românească şi pentru a o face să perceapă tainele şi acea stare de Misterium a francmasoneriei, care au animat şi animă gândirea şi cultura umanităţii.

   

  Asociaţia „Centrul Regional de Studii  

  Francmasonice – Paris – Bucureşti”

   editează prima revistă francmasonică de după 1989 destinată opiniei publice, numită „Cuvânt Masonic”.

  Revista “Cuvânt Masonic” este apariţie lunară şi are ca principal scop prezentarea  lucrării Francmasonice, din România, Europa şi  de pe alte continente.

  Revista este destinată celor care sunt interesaţi de tradiţia Ordinului Francmasonic, pentru a înlătura din opinia românească reaua credinţă, fabulaţiile, speculaţiile, care pun în umbră principiile fundamentale pe care se bazează această societate.

   

  În concept masonic, cunoaşterea aplicativă reprezintă traducerea în viaţă a principiilor constitutive – principii fundamentale – Libertate, Egalitatea, Fraternitate, principii care au schimbat şi vor schimba faţa lumii şi care stau la temelia însăşi a democraţiei.

   

   

  Această cunoaştere se transpune în conştiinţa auditoriului  prin participarea la reuniunile  culturale organizate, bazate pe principiul discuţiilor libere între cei interesaţi în a lua parte, precum şi transmiterea principiilor  fundamentale şi învăţămintelor acumulate de către personalităţile francmasonice în vasta experienţă de viaţă.

  Contribuţia la procesul de elevare a omului se realizează prin cunoaşterea profundă a realităţilor spirituale şi sociale, aducându-le la suprafaţa cunoaşterii.

  Acestea difuzate determină însăşi esenţa Ordinului: cunoaşte-te, realizându-te prin a iubii pe celălalt. Aceasta ilustrează vizibil ieşirea din ignoranţă, promovarea vieţii ca obiectiv sub revelaţia divină, a acelui care nu are chip.

  Fiecare număr al revistei este promovat în presa scrisă şi audiovizuală. Printre cititorii noştri fideli se află reprezentanţi ai preşedinţiei, ai instituţiilor guvernamentale (miniştri, secretari de stat, consilieri), ai ambasadelor altor ţări în România (ambasadori, consuli), ai Academiei Române, ai instituţiilor de învăţământ şi cultură din ţară şi străinătate şi, nu în ultimul rând, toţi masonii.

  Revista se distribuie pe mai multe cai: prin filialele Centrului din 20 de judeţe ale ţarii, prin abonamente, prin reţeaua societăţii Hiparion la toate chioşcurile de ziare din ţară, prin participarea Centrului Regional de Studii Francmasonice – Paris – Bucureşti, la toate conferinţele naţionale şi internaţionale în care se dezbat teme legate de Francmasonerie, precum şi teme culturale, cu ocazia unor lansări de cărţi masonice traduse în limba română, în cadrul Centrului.

  Asociaţia „Centrul Regional de Studii Francmasonice – Paris – Bucureşti” a încheiat convenţii şi protocoale de colaborare cu:

   

  ·          Centrul Iberic de studii Masonice – Madrid – Spania;

  ·          Centru de Studii Fernando Pessoa – Lisabona – Portugalia;

  ·          Biblioteca Masonică din Paris – Franţa;

  ·          Arhivele Naţionale ale României – Bucureşti – România;

  ·          Asociaţia pentru siguranţă comunitară şi antidrog – România.

   

  Animaţi de dorinţa de colaborare pentru continuarea lucrării de cercetare şi studiu a masoneriei în plan universal, avem rugămintea de a ne sprijini în realizarea obiectivelor noastre. În acest sens solicităm o întrevedere oficială pentru a discuta posibilitatea încheierii unui protocol de colaborare, având în vedere acţiunile concrete pe care le desfăşurăm şi totodată solicităm sprijinul dvs. permanent în toate aceste acţiuni.

  În speranţa unei colaborări fructuase, vă mulţumim pentru înţelegere şi sprijinul acordat.

  Cu stimă,

   

                                                Preşedinte,

                                                   dr. Viorel Dănacu

  Contact: cuvant_masonic@yahoo.com

   

   

   

   

   

  • Core Values

  View Map

  Contact

  Grand Lodge of Canada in the Province of Ontario
  Office
  Ploiesti
  Judetul Prahova
  Email: