CLOSE
Find a lodge near you
 
Are you looking for:
  Locating Lodges Around You
  • Location
  • Meetings

  Please use this search box to find your nearest lodges.


  The search box can accept city names like 'Toronto', Lodge names like 'Union', or a Lodge number like '593'.

   

   

  I:.G:.M:.A:.A:.U:.

  MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-

  Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

  Ritul Scotian Antic si Acceptat

  • R:.L:. Nicolae Iorga Or:. Ploiesti
  • Founded on a Rich History
  • Principles of Consideration & Kidness
  • To Be One, Ask one

  Calendar Crestin-Ortodox

  IANUARIE (31 zile)ziua 10 ore, noaptea 14 ore
  1 D (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare (Anul Nou)

  Duminica dinaintea Botezului Domnului(Botezul lui Ioan); Ap. Coloseni II, 8-12; Evrei XIII, 17-21; II Timotei IV, 5-8; Ev. Luca II, 20-21; 40-52; Marcu I, 1-8; glas 4, voscr. 7
  2 L Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Silvestru, Ep. Romei; Cuv. Serafim de Sarov
  3 M Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie
  4 M Soborul Sf. 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei (Harţi)
  5 J Sf. Sfinţit Mc. Teotempt şi Sf. Mc. Teona; Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post negru)
  6 V (†) Botezul Domnului (Boboteaza) (Harţi)
  7 S †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului (Sâmbăta după Botezul Domnului)
  8 D Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Cuv. Domnica

  Duminica după Botezul Domnului(Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 5, voscr. 8
  9 L Sf. Mc. Polieuct; Cuv. Eustratie
  10 M Sf. Grigorie, Ep. Nisei; Sf. Ier. Dometian; †) Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti
  11 M † Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Cuv. Vitalie (Post)
  12 J Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia
  13 V Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Cuv. Iacob din Nisibe (Post)
  14 S Cuv. Părinţi ucişi în Sinai şi Rait (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
  15 D Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul

  Duminica a XVII-a după Rusalii(a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 6, voscr. 9
  16 L Închinarea cinstitului lanţ al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Pevsip şi cei împreună cu el
  17 M †) Cuv. Antonie cel Mare
  18 M †) Sf. Atanasie şi Chiril, Arhiep. Alexandriei (Post)
  19 J Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Arsenie şi Marcu; Sf. Mc. Eufrasia
  20 V † Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu (Post)
  21 S Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
  22 D Sf. Ap. Timotei; Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul

  Duminica a XXXII-a după Rusalii(a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 7, voscr. 10
  23 L Sf. Sfinţit Mc. Clement al Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel
  24 M Cuv. Xenia; Sf. Mc. Vavila, Timotei şi Agapie
  25 M †) Sf. Ier. Grigorie Teologul; Cuv. Publie; †) Sf. Bretanion, Ep. Tomisului (Post)
  26 J Cuv. Xenofont, soţia sa Maria şi fiii lor, Arcadie şi Ioan
  27 V † Aducerea moaştelor Sf. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana, împărăteasa (Post)
  28 S Cuv. Efrem Sirul, Paladie şi Iacob
  29 D Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul

  Duminica a XVII-a după Rusalii(a Cananeencii); Ap. II Corinteni VI, 16-18; VII, 1; Ev. Matei XV, 21-28; glas 8, voscr. 11
  30 L †) Sf. Trei Ier.: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, Ep. Romei
  31 M Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Victorin
  FEBRUARIE (29 zile)ziua 11 ore, noaptea 13 ore
  1 M Înainteprăznuirea Întâmpinării Domnului; Sf. Mc. Trifon, Perpetua şi Felicitas (Post)
  2 J (†) Întâmpinarea Domnului (Stratenia); Sf. Mc. Iordan şi Gavriil
  3 V Sf. şi Dreptul Simeon; Sf. Proorociţă Ana (Post)
  4 S Cuv. Isidor Pelusiotul; Sf. Sfinţit Mc. Avramie
  5 D Sf. Mc. Agata şi Teodula (Începutul Triodului)

  Duminica a XXXIII-a după Rusalii(a Vameşului şi Fariseului); Ap. II Timotei III, 10-15; Ev. Luca XVIII, 10-14; glas 1, voscr. 1
  6 L Sf. Vucol, Ep. Smirnei; Sf. Mc. Iulian, Fausat, Evilasie şi Maxim; Cuv. Varsanufie cel Mare
  7 M Sf. Partenie, Ep. Lampsacului; Cuv. Luca; Sf. 1003 Mc. din Nicomidia
  8 M Sf. M. Mc. Teodor Stratilat; Sf. Prooroc Zaharia; Sf. Mc. surori Marta şi Maria (Harţi)
  9 J Sf. Mc. Nichifor; Sf. Sfinţiţi Mc. Marcel şi Pangratie (Odovania Praznicului Întâmpinării Domnului)
  10 V † Sf. Sfinţit Mc. Haralambie; Sf. Mc. Enata şi Valentina (Harţi)
  11 S Sf. Sfinţit Mc. Vlasie, Ep. Sevastiei; Sf. Teodora împărăteasa
  12 D Sf. Meletie, Arhiep. Antiohiei celei Mari; Sf. Antonie, Patr. Constantinopolului; Sf. Mc. Hristea

  Duminica a XXXIV-a după Rusalii(a Fiului Risipitor); Ap. I Corinteni VI, 12-20; Ev. Luca XV, 11-32; glas 2, voscr. 2
  13 L Cuv. Martinian; Sf. Ap. şi Mc. Acvila şi soţia sa Priscila
  14 M Cuv. Auxenţiu, Maron şi Avraam; Sf. Filimon, Ep. Gazei
  15 M Sf. Ap. Onisim; Sf. Mc. Maior; Cuv. Eusebiu (Post)
  16 J Sf. Sfinţit Mc. Pamfil; Sf. Mc. Valent, Pavel şi Seleuc; Cuv. Flavian
  17 V Sf. M. Mc. Teodor Tiron; Sf. Mariamna; Sf. Împăraţi Marcian şi Pulheria (Post)
  18 S Sf. Leon, Ep. Romei; Sf. Agapit, Ep. Sinadei (Pomenirea morţilor - Moşii de iarnă)
  19 D Sf. Ap. Arhip, Filimon şi soţia sa, Apfia; Cuv. Mărt. Evghenie şi Macarie

  Duminica Lăsatului sec de carne(a Înfricoşătoarei Judecăţi); Ap. I Corinteni VIII, 8-13; IX, 1-2; Ev. Matei XXV, 31-46; glas 3, voscr. 3
  20 L Sf. Leon, Ep. Cataniei; Sf. Agaton, Ep. Romei; Cuv. Visarion (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
  21 M Cuv. Timotei; Sf. Eustatie, Ep. Antiohiei (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
  22 M Aflarea moaştelor Sf. Mc. din Evghenia; Cuv. Atanasie, Talasie şi Limneu (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
  23 J † Sf. Mc. Policarp, Ep. Smirnei; Cuv. Gorgonia (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
  24 V †) Întâia şi a doua aflare a Capului Sf. Ioan Înaintemergătorul şi Botezătorul Domnului (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
  25 S Sf. Tarasie, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Alexandru şi Ipatie (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)
  26 D Sf. Porfirie, Arhiep. Gazei; Sf. Mc. Fotini; Sf. Teodor (Lăsatul secului pentru Postul Mare) (Dezlegare la ouă, lapte şi brânză)

  Duminica Lăsatului sec de brânză(a Izgonirii lui Adam din Rai); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Ev. Matei VI, 14-21; glas 4, voscr. 4
  27 L Cuv. Mărt. Procopie şi Talaleu (Canonul cel Mare, partea I; Începutul Postului Mare) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
  28 M Cuv. Vasile Mărt.; Sf. Sfinţit Mc. Nestor (Canonul cel Mare, partea a II-a) (Zi aliturgică) (Numai seara, pâine şi apă)
  29 M † Cuv. Ioan Casian Romanul şi Gherman din Dobrogea (Canonul cel Mare, partea a III-a) (Post)
  MARTIE (31 zile)ziua 12 ore, noaptea 12 ore
  1 J Cuv. Mc. Evdochia; Cuv. Domnina; Sf. Mc. Antonina; Sf. Mc. Marcel şi Anton (Canonul cel Mare, partea a IV-a) (Post)
  2 V Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Isihie şi Nestor (Post)
  3 S Sf. Mc. Eutropiu, Cleonic şi Vasilisc (Sâmbăta Sf. Teodor - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
  4 D Cuv. Gherasim de la Iordan; Sf. Mc. Pavel şi Iuliana, sora lui (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica I din Post(a Ortodoxiei); Ap. Evrei XI, 24-26; 32-40; Ev. Ioan I, 43-51; glas 5, voscr. 5
  5 L Sf. Mc. Conon din Isauria; Sf. Mc. Conon Grădinarul, Sf. Mc. Iraida (Post)
  6 M Sf. 42 de Mc. din Amoreea; Sf. Mc. Eufrosin (Post)
  7 M Sf. Mc. Ep. din Cherson: Vasilevs, Efrem, Evghenie, Capiton, Eterie, Agatodor şi Elpidie (Post)
  8 J Cuv. Teofilact Mărt., Ep. Nicomidiei; Sf. Ier. Pavel Mărt.; Sf. Mc. Dometie (Post)
  9 V †) Sf. 40 de Mc. din Sevastia; Sf. Mc. Urpasian (Dezlegare la ulei şi vin)
  10 S Sf. Mc. Codrat, Ciprian şi Dionisie (Sâmbăta a II-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
  11 D Sf. Sofronie, Patr. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofin şi Talu (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica a II-a din Post(a Sf. Grigorie Palama; Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Evrei I, 10-14; II, 1-3; VII, 26-28; VIII, 1-2; Ev. Marcu II, 1-12; Ioan X, 9-16; glas 6, voscr. 6
  12 L Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Grigorie Dialogul, Ep. Romei; Sf. Simeon Noul Teolog (Post)
  13 M Aducerea moaştelor Sf. Nichifor, Patr. Constantinopolului (Post)
  14 M Cuv. Benedict din Nursia; Sf. Mc. Alexandru din Pidna (Post)
  15 J Sf. Mc. Agapie, Plisie şi Tirmolau (Post)
  16 V Sf. Mc. Sabin Egipteanul, Papa şi Roman, Cuv. Anin (Post)
  17 S Cuv. Alexie, omul lui Dumnezeu; Sf. Mc. Marin (Sâmbăta a III-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
  18 D Sf. Chiril, Arhiep. Ierusalimului; Sf. Mc. Trofim şi Evcarpion (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica a III-a din Post(a Sf. Cruci); Ap. Evrei IV, 14-16; V, 1-6; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 7, voscr. 7
  19 L Sf. Mc. Hrisant, Daria şi Ilaria (Post)
  20 M Cuv. Mc. ucişi în M-rea Sf. Sava cel Sfinţit; Sf. Ier. Nichita Mărt. (Post)
  21 M Sf. Ier. Iacob Mărt.; Sf. Ier. Toma; Cuv. Serapion (Post)
  22 J Sf. Cuv. Mc. Vasile, pr. din Ancira; Sf. Drosida, fiica împăratului Traian (Post)
  23 V Sf. Cuv. Mc. Nicon şi cei 199 ucenici ai lui (Post)
  24 S Înainteprăznuirea Bunei Vestiri; Cuv. Zaharia; Sf. Ier. Artemon (Sâmbăta a IV-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
  25 D (†) Buna Vestire (Blagoveştenia) (Dezlegare la peşte)

  Duminica a IV-a din Post(a Sf. Ioan Scărarul; Vindecarea fiului lunatic); Ap. Evrei II, 11-18; Evrei VI, 13-20; Efeseni V, 8-19; Ev. Luca I, 24-38; Marcu IX, 17-32; Matei IV, 25; V, 1-12; glas 8, voscr. 8
  26 L Soborul Arhanghelului Gavriil; Sf. Mc. Montanus pr. şi soţia sa, Maxima (Odovania Praznicului Bunei Vestiri) (Post)
  27 M Sf. Mc. Matroana din Tesalonic; Sf. Prooroc Anania; Sf. Mc. Filet, Lidia şi fiii lor (Post)
  28 M Cuv. Ilarion cel Nou; Cuv. Ştefan, făcătorul de minuni (Denia Canonului cel Mare) (Post)
  29 J Cuv. Mc. Marcu, Ep. Aretuselor; Sf. Mc. Chiril diac. (Post)
  30 V Cuv. Ioan Scărarul; Sf. Prooroc Ioad; Sf. Evula (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
  31 S Sf. Mc. Ipatie, Ep. Gangrei; Sf. Acachie Mărt., Ep. Melitinei; Sf. Mc. Veniamin diac. (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor)(Dezlegare la ulei şi vin)
  APRILIE (30 zile)ziua 13 ore, noaptea 11 ore
  1 D Cuv. Maria Egipteanca; Cuv. Macarie Mărt. (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica a V-a din Post(a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 1, voscr. 9
  2 L Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Post)
  3 M Cuv. Nichita Mărt.; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
  4 M Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Post)
  5 J Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Post)
  6 V Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Platonida (Post)
  7 S Sf. Mc. Gheorghe Mărt., Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei şi vin)
  8 D Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la peşte)

  (†) Duminica a VI-a din Post(a Floriilor - Stâlpărilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18
  9 L Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine şi apă)
  10 M Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine şi apă)
  11 M †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Cuv. Trifina (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine şi apă)
  12 J †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărt.; Sf. Antuza (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
  13 V Sf. Sfinţit Mc. Artemon (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
  14 S Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida; † Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului (Post negru)
  15 D Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent (Vecernia Învierii)

  (†) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paşti); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17
  16 L (†) A doua zi de Paşti; Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia
  17 M (†) A treia zi de Paşti; Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei
  18 M Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Cosma, Ep. Calcedonului (Harţi)
  19 J Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie
  20 V †) Izvorul Tămăduirii; †) Sf. Teotim, Ep. Tomisului; Cuv. Teodor Trihina; Sf. Ap. Zaheu (Harţi)
  21 S Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipia
  22 D Sf. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail

  Duminica a II-a după Paşti(a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1
  23 L †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie
  24 M †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest şi Sava, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Cuv. Elisabeta
  25 M Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Dezlegare la peşte)
  26 J Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira
  27 V Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon (Dezlegare la peşte)
  28 S Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dada
  29 D Sf. 9 Mc. din Cizic; Cuv. Memnon Mărt.

  Duminica a III-a după Paşti(a Mironosiţelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4
  30 L Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu
  MAI (31 zile)ziua 14 ore, noaptea 10 ore
  1 M Sf. Prooroc Ieremia; Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Cuv. Isidora
  2 M Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare (Dezlegare la peşte)
  3 J Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Cuv. Teodosie
  4 V Sf. Mc. Pelaghia; Cuv. Valerian (Dezlegare la peşte)
  5 S Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
  6 D Sf. şi Dreptul Iov; Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion

  Duminica a IV-a după Paşti(a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5
  7 L Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat
  8 M † Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Cuv. Arsenie cel Mare
  9 M Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor (Înjumătăţirea praznicului Cincizecimii) (Dezlegare la peşte)
  10 J Sf. Ap. Simon Zilotul; Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
  11 V Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor (Dezlegare la peşte)
  12 S † Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
  13 D Sf. Mc. Glicheria; Cuv. Serghie Mărt.

  Duminica a V-a după Paşti(a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7
  14 L Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont
  15 M Cuv. Pahomie cel Mare; Cuv. Ahile, Ep. Larisei
  16 M Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru (Dezlegare la peşte)
  17 J Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Cuv. Nectarie şi Teofan
  18 V Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare (Dezlegare la peşte)
  19 S Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Cuv. Memnon
  20 D Sf. Mc. Talaleu; Cuv. Talasie; Cuv. Marcu Pustnicul

  Duminica a VI-a după Paşti(a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8
  21 L †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena
  22 M Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa
  23 M Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa (Odovania Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la peşte)
  24 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
  25 V † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin (Dezlegare la peşte)
  26 S Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
  27 D Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul (Rugăciunea lui Iisus)

  Duminica a VII-a după Paşti(a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10
  28 L Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie
  29 M Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru
  30 M Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie (Dezlegare la peşte)
  31 J Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie
  IUNIE (30 zile)ziua 15 ore, noaptea 9 ore
  1 V Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian (Odovania Praznicului Înălţării Domnului) (Dezlegare la peşte)
  2 S †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului (Pomenirea morţilor - Moşii de vară)
  3 D Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula

  Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare)(a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12
  4 L (†) Sf. Treime; †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului
  5 M Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid
  6 M Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Harţi)
  7 J Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Cuv. Sebastiana; Cuv. Antim
  8 V Sf. Martiri Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Harţi)
  9 S Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata (Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt)
  10 D Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)

  Duminica I după Rusalii(a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1
  11 L Sf. Ap. Vartolomeu şi Varnava (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)
  12 M Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul (Dezlegare la ulei şi vin)
  13 M Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Post)
  14 J Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Iulita (Dezlegare la ulei şi vin)
  15 V Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Post)
  16 S Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Dezlegare la peşte)
  17 D Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Dezlegare la peşte)

  Duminica a II-a după Rusalii(a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2
  18 L Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Cuv. Erasm (Post)
  19 M Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la ulei şi vin)
  20 M Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Post)
  21 J Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la ulei şi vin)
  22 V †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Post)
  23 S Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Dezlegare la peşte)
  24 D (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); †) Sf. Niceta de Remesiana; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava (Dezlegare la peşte)

  Duminica a III-a după Rusalii(Despre grijile vieţii); Ap. Romani XIII, 11-14; XIV, 1-4; Romani V, 1-10; Ev. Luca I, 1-25; 57-68; 76; 80; Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3
  25 L Sf. M. Mc. Fevronia; Cuv. Dionisie şi Dometie (Post)
  26 M Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Dezlegare la ulei şi vin)
  27 M Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Post)
  28 J Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Dezlegare la ulei şi vin)
  29 V (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel (Dezlegare la peşte)
  30 S † Soborul celor 12 Sf. Ap.; .†) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ
  IULIE (31 zile)ziua 14 ore, noaptea 10 ore
  1 D †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian

  Duminica a IV-a după Rusalii(a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4
  2 L † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare
  3 M Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului
  4 M Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Cuv. Marta (Post)
  5 J † Cuv. Atanasie Atonitul; Cuv. Mc. Ciprian
  6 V Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Arhip şi Filimon (Post)
  7 S Sf. M. Mc. Chiriachi; Cuv. Toma din Maleon şi Acachie
  8 D Sf. M. Mc. Procopie; Sf. Mc. Epictet şi Astion

  Duminica a V-a după Rusalii(Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5
  9 L Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov
  10 M Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan
  11 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Cuv. Leon din Mandra (Post)
  12 J Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica
  13 V Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Cuv. Ştefan Savaitul; Cuv. Sara (Post)
  14 S Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Just şi Iraclie; Cuv. Nicodim Aghioritul
  15 D Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei

  Duminica a VI-a după Rusalii(Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Romani XII, 6-14; Ev. Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6
  16 L Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust
  17 M Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie
  18 M †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina (Post)
  19 J Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Cuv. Die
  20 V †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul (Post)
  21 S Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
  22 D Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Cuv. Mc. Marcelia

  Duminica a VII-a după Rusalii(a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Ioan IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7
  23 L Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Trofim şi Teofil
  24 M Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
  25 M Adormirea Sf. Ana; Cuv. Olimpiada şi Eupraxia (Post)
  26 J Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
  27 V †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Cuv. Antuza (Post)
  28 S Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena
  29 D Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi

  Duminica a VIII-a după Rusalii(Înmulţirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8
  30 L Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei
  31 M Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)
  AUGUST (31 zile)ziua 13 ore, noaptea 11 ore
  1 M Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
  2 J Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Post)
  3 V Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea (Post)
  4 S Sf. 7 tineri din Efes; Aducerea moaştelor Cuv. Mc. Evdochia (Dezlegare la ulei şi vin)
  5 D Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica a IX-a după Rusalii(Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9
  6 L (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la peşte)
  7 M †) Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Mc. Narcis, Patr. Ierusalimului (Post)
  8 M Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
  9 J Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Post)
  10 V Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Mc. Xist, Ep. Romei, şi Ipolit (Post)
  11 S †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Dezlegare la ulei şi vin)
  12 D Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica a X-a după Rusalii(Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10
  13 L Mutarea moaştelor Cuv. Maxim Mărt.; Cuv. Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă) (Post)
  14 M Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
  15 M (†) Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la peşte)
  16 J Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; +Cuv. Iosif de la Văratec
  17 V Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs (Post)
  18 S Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
  19 D Sf. Mc. Andrei Stratilat; Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla

  Duminica a XI-a după Rusalii(Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11
  20 L Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever şi Eliodor
  21 M Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
  22 M Sf. Mc. Agatonic, Antuza, Zotic, Irineu şi Or (Post)
  23 J Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
  24 V Sf. Sfinţit Mc. Eutihie; Sf. Mc. Tation (Post)
  25 S Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
  26 D Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic

  Duminica a XII-a după Rusalii(Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1
  27 L Cuv. Pimen; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei
  28 M Cuv. Moise Etiopianul; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel
  29 M (†) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Teodora (Post negru)
  30 J Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului; †) Sf. Ier. Varlaam, Mitr. Moldovei; † Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu
  31 V Punerea în raclă a brâului Maicii Domnului; Sf. 366 de Mc. din Nicomidia (Post)
  SEPTEMBRIE (30 zile)ziua 12 ore, noaptea 12 ore
  1 S † Cuv. Dionisie Exiguul; † Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa (Începutul anului bisericesc)
  2 D Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului

  Duminica a XIII-a după Rusalii(Pilda lucrătorilor răi); Ap. I Corinteni XVI, 13-24; Ev. Matei XXI, 33-44; glas 4, voscr. 2
  3 L Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Cuv. Teoctist
  4 M Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise
  5 M † Sf. Proororia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban (Post)
  6 J † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Macarie
  7 V Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; † Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi (Post)
  8 S (†) Naşterea Maicii Domnului (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
  9 D Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Cuv. Chiriac de la Tazlău

  Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci(Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 5, voscr. 3
  10 L Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
  11 M Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin
  12 M Sf. Mc. Autonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului) (Post)
  13 J † Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţit Mc. Corneliu Sutaşul; †) Cuv. Ioan de la Prislop
  14 V (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
  15 S †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. M. Mc. Nichita Romanul (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
  16 D Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina

  Duminica după Înălţarea Sf. Cruci(Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4
  17 L Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
  18 M Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor
  19 M Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Post)
  20 J Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist
  21 V Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci) (Post)
  22 S †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
  23 D † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi Polixenia

  Duminica a XVIII-a după Rusalii(Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5
  24 L † Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Cuv. Coprie; +Cuv. Siluan Athonitul
  25 M Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Cuv. Serghie de la Radonej
  26 M † Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Mc. Hira; † Sf. Voievod Neagoe Basarab (Post)
  27 J †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
  28 V † Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. Pimen (Post)
  29 S Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
  30 D Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

  Duminica a XIX-a după Rusalii(Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 8, voscr. 6
  OCTOMBRIE (31 zile)ziua 11 ore, noaptea 13 ore
  1 L †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul; † Cuv. Iosif şi Chiriac de la Bisericani
  2 M Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Justina; Cuv. Teofil
  3 M Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist (Post)
  4 J Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena
  5 V Sf. Mc. Haritina şi Mamelta (Post)
  6 S † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida
  7 D Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Sfinţiţi Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie

  Duminica a XX-a după Rusalii(Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 1, voscr. 7
  8 L Cuv. Pelaghia şi Taisia
  9 M Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Cuv. Andronic şi Atanasia
  10 M Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian şi Teofil Mărt. (Post)
  11 J Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila
  12 V Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei (Post)
  13 S † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica
  14 D †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan

  Duminica a XXI-a după Rusalii(a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. I Corinteni IX, 2-12; II Timotei III, 10-15; Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VII, 36-50; Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 2, voscr. 8
  15 L Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Cuv. Eftimie cel Nou
  16 M Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Leontie, Dometie şi Terentie
  17 M Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mc. Andrei Criteanul (Post)
  18 J † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian
  19 V Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Cuv. Ioan de la Rila (Post)
  20 S Sf. M. Mc. Artemie; Cuv. Matroana; Cuv. Gherasim cel Nou
  21 D †) Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiel; Cuv. Ilarion cel Mare

  Duminica a XXIII-a după Rusalii(Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 3, voscr. 9
  22 L Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
  23 M Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Petronie
  24 M Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin (Post)
  25 J Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita
  26 V †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir (Post)
  27 S †) Cuv. Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mc. Nestor
  28 D † Sf. Ier. Iachint, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Mc. Terentie, soţia sa Neonila şi cei 7 fii; Sf. Ier. Firmilian, ep.

  Duminica a XXIV-a după Rusalii(Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 4, voscr. 10
  29 L Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Cuv. Avramie
  30 M Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa
  31 M Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis şi Apelie (Post)
  NOIEMBRIE (30 zile)ziua 10 ore, noaptea 14 ore
  1 J † Sf. doctori fără de arginţi Cosma şi Damian
  2 V Sf. Mc. Achindin, Pigasie, Elpifidor, Aftonie şi Agapie (Post)
  3 S Sf. Mc. Achepsima Ep., Iosif pr. şi Aitala diac. (Pomenirea morţilor - Moşii de toamnă)
  4 D Cuv. Ioanichie cel Mare; Sf. Mc. Nicandru Ep. şi Ermeu pr.

  Duminica a XXII-a după Rusalii(Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Luca XVI, 19-31; glas 5, voscr. 11
  5 L Sf. Mc. Galaction şi Epistimia; Sf. Mc. Timotei, Teofil şi Teotim; Sf. Ap. Hermes
  6 M Sf. Pavel Mărt., Patr. Constantinopolului; Cuv. Luca
  7 M Sf. 33 de Mc. din Melitina; Cuv. Lazăr (Post)
  8 J †) Soborul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
  9 V Sf. Mc. Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat; Sf. Mc. Onisifor şi Porfirie; Sf. Ier. Nectarie Făcătorul de minuni (Post)
  10 S Sf. Ap. Rodion, Olimp, Erast şi Sosipatru; Sf. Mc. Orest
  11 D Sf. M. Mc. Mina; Sf. Mc. Victor, Vichentie şi Ştefanida; Cuv. Teodor Studitul

  Duminica a XXV-a după Rusalii(Pilda samarineanului milostiv); Ap. Efeseni IV, 1-7; Ev. Luca X, 25-37; glas 6, voscr. 1
  12 L Sf. Ioan cel Milostiv, Patr. Alexandriei; Cuv. Nil Pustnicul; †) Sf. Martiri şi Mărt. năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu
  13 M †) Sf. Ioan Gură de Aur, Arhiep. Constantinopolului; Sf. Mc. Damaschin (Lăsatul secului pentru Postul Crăciunului)
  14 M † Sf. Ap. Filip; Sf. Gridorie Palama (Începutul Postului Crăciunului) (Post)
  15 J †) Cuv. Paisie de la Neamţ; Sf. Mc. şi Mărt. Gurie, Samona şi Aviv (Dezlegare la ulei şi vin)
  16 V † Sf. Ap. şi Ev. Matei (Post)
  17 S Sf. Grigorie Taumaturgul, Ep. Neocezareei; Cuv. Mărt. Lazăr Zugravul; Cuv. Zaharia (Dezlegare la ulei şi vin)
  18 D Sf. M. Mc. Platon; Sf. Mc. Romano şi Zaheu, diac. (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica a XXVI-a după Rusalii(Pilda bogatului căruia i-a rodit ţarina); Ap. Efeseni V, 9-19; Ev. Luca XII, 16-21; glas 7, voscr. 2
  19 L Sf. Prooroc Avdie; Sf. Sfinţit Mc. Varlaam (Post)
  20 M Înainteprăznuirea intrării în Biserică a Maicii Domnului; †) Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Mc. Dasie; Sf. Proclu, Patr. Constantinopolului(Dezlegare la ulei şi vin)
  21 M (†) Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Vovidenia) (Dezlegare la peşte)
  22 J Sf. Ap. Filimon, Arhip şi Onisim; Sf. Mc. Cecilia (Dezlegare la ulei şi vin)
  23 V †) Cuv. Antonie de la Iezerul-Vâlcea; Sf. Ier. Amfilohie (Post)
  24 S Sf. Mc. Clement, Ep. Romei şi Petru, Ep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
  25 D † Sf. M. Mc. Ecaterina; Sf. M. Mc. Mercurie (Odovania Praznicului intrării în Biserică a Maicii Domnului) (Dezlegare la peşte)

  Duminica a XXX-a după Rusalii(Dregătorul bogat - păzirea poruncilor); Ap. Coloseni III, 12-16; Ev. Luca XVIII, 18-27; glas 8, voscr. 3
  26 L Cuv. Alipie Stâlpnicul, Nicon şi Stelian Paflagonul (Post)
  27 M Sf. M. Mc. Iacob Persul; Cuv. Natanail şi Pinufrie (Dezlegare la ulei şi vin)
  28 M Sf. Cuv. Ştefan cel Nou; Sf. Mc. Irinarh (Post)
  29 J Sf. Mc. Paramon, Filumen şi Valerin (Dezlegare la ulei şi vin)
  30 V †) Sf. Ap. Andrei, cel Întâi Chemat, Ocrotitorul României; Sf. Frumenţiu, Ep. Indiei (Dezlegare la peşte)
  DECEMBRIE (31 zile)ziua 9 ore, noaptea 15 ore
  1 S Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul (Ziua Naţională a României) (Dezlegare la peşte)
  2 D Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Dezlegare la peşte)

  Duminica a XXXI-a după Rusalii(Vindecarea orbului din Ierihon); Ap. I Timorei I, 15-17; Ev. Luca XVIII, 35-43; glas 1, voscr. 4
  3 L †) Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
  4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la peşte)
  5 M † Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la peşte)
  6 J †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
  7 V †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
  8 S Cuv. Patapie şi Sofronie; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte)
  9 D Zămislirea Sf. Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana (Dezlegare la peşte)

  Duminica a XXVII-a după Rusalii(Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 2, voscr. 5
  10 L Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Post)
  11 M Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou; Sf. Mc. Varsava (Dezlegare la ulei şi vin)
  12 M †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru (Dezlegare la peşte)
  13 J †) Sf. Ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la peşte)
  14 V Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Post)
  15 S † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)
  16 D Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Împărăteasă Teofana (Dezlegare la peşte)

  Duminica a XXVIII-a după Rusalii(a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 3, voscr. 6
  17 L Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la peşte)
  18 M †) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest (Dezlegare la peşte)
  19 M Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie; Sf. Mc. Trifon; Cuv. Aglaia (Post)
  20 J Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul (Dezlegare la ulei şi vin)
  21 V Sf. Mc. Iuliana; Sf. Mc. Temistocle (Post)
  22 S †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Dezlegare la ulei şi vin)
  23 D Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Cuv. Naum (Dezlegare la ulei şi vin)

  Duminica dinaintea Naşterii Domnului(a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 4, voscr. 7
  24 L Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
  25 M (†) Naşterea Domnului (Crăciunul)
  26 M A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; †) Cuv. Nicodim de la Tismana (Harţi)
  27 J A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan
  28 V Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia (Harţi)
  29 S Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
  30 D Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon

  Duminica după Naşterea Domnului(Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 5, voscr. 8
  31 L Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

   

   

   

   

   

  • Core Values

  View Map

  Contact

  Grand Lodge of Canada in the Province of Ontario
  Office
  Ploiesti
  Judetul Prahova
  Email: